Verslag werksessie 'ambitie, richting & belangen' 16 juni 2020

Een belangrijke voorwaarde om het project Regie op Registers voor Dure geneesmiddelen te laten slagen is om elkaar (fysiek) te ontmoeten en in gesprek te gaan. Daarom organiseert het Zorginstituut werksessies waar we partijen uitdagen met de diverse vraagstukken die eerder zijn opgehaald. Van de werksessie 'ambitie, richting & belangen', gehouden op 16 juni 2020, is bijgaand verslag gemaakt