Zinnige Zorg - Verslag verdiepingsbijeenkomst Astma

Op 5 maart 2020 was er een bijeenkomst voor betrokken partijen in het Zinnige Zorg-project 'Astma'. Hierin hebben we een overzicht van de geanalyseerde richtlijnen getoond en met elkaar de belangrijkste knelpunten binnen het zorgtraject astma geïdentificeerd. Hiertoe had het Zorginstituut 5 zorgtrajecten vormgegeven op basis van verschillende nationale en internationale richtlijnen. Dit is slechts een eenvoudige weergave van het proces zoals beschreven staat in de richtlijnen.

Resultaten van de bijeenkomst

Als onderwerpen voor vervolganalyses zijn de volgende opties aangedragen:

  • organisatie van diagnostiek;
  • kwaliteit van de diagnose;
  • implementatie van de richtlijnen;
  • niet-medicamenteuze behandeling is niet goed vastgelegd;
  • rol apotheker bij medicamenteuze behandeling;
  • controle inhalatorgebruik en therapietrouw;
  • fenotypering bij exacerbaties van astma;
  • betere samenwerking bij behandeling en monitoring;
  • financiering van de ketenzorg.

Het Zorginstituut gaat de onderwerpen verder analyseren op basis van de aangedragen punten en zal samen met partijen kijken welke verbeterpunten mogelijk zijn.