Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase PTSS

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met PTSS welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 8 oktober 2018. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn de analyses gepresenteerd en besproken van de onderwerpen die voor het verdiepingsonderzoek zijn geselecteerd. Dit zijn:

  • programma Zinnige Zorg en doel van de verdiepingsfase;
  • onderzoeksvragen: literatuuronderzoek, praktijkgericht onderzoek;
  • suggesties voor zorgtraject PTSS.

De vraag aan de betrokken partijen daarbij was, of zij zich in de resultaten herkennen en waar zij verbetermogelijkheden zien.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in het 'Verbetersignalement PTSS'. Het Zorginstituut biedt het concept van dit verbetersignalement in het eerste kwartaal van 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.