Verslag implementatiebijeenkomst Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) 11 april 2017

In vervolg op het uitgebrachte Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden heeft het Zorginstituut een eerste implementatiebijeenkomst PAV georganiseerd op dinsdag 11 april 2017. Hiervoor zijn opnieuw alle relevante partijen uitgenodigd. De input uit deze bijeenkomst is verwerkt in dit verslag.

Terugkijkend op de bijeenkomst blijkt er al veel beweging gaande in het zorgveld PAV, waarbij ingezette acties ook echt bijdragen aan kwaliteitsverbetering voor patiënten met claudicatio intermittens. Desondanks is op 11 april gezamenlijk geconstateerd dat hierin nog intensivering mogelijk is. Het verslag bevat een overzicht met gevoerde discussies, knelpunten, (extra) benodigde verbeteracties, alsmede de partij(en) die hebben toegezegd hier werk van te zullen maken. Partijen pakken de implementatie van verbeteracties verder op. Het Zorginstituut zal het implementatieproces de komende jaren volgen en waar nodig faciliteren.