Verslag Zinnige Zorg startbijeenkomst verdiepingsfase COPD

Op 9 maart 2017 vond de startbijeenkomst ‘verdiepingsfase COPD’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst is gezamenlijk met partijen gesproken over relevante onderzoeksvragen voor de verdiepingsfase COPD. Er zijn vooraf 4 thema’s geselecteerd voor verdere verdieping. Tijdens de vergadering is er nog een thema toegevoegd.

De 5 thema's zijn:

  • Stoppen met roken
  • Medicamenteuze behandeling, in het bijzonder ICS
  • Revalidatie
  • Palliatieve zorg
  • e-health