Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst zinnige nacontrole bij borstkanker

Tijdens deze bijeenkomst heeft het Zorginstituut samen betrokken partijen verdiepende onderzoeksvragen geformuleerd. Die betroffen de medische tests in de nacontrole, de frequentie van controlebezoeken en de betrokken professionals, de psychosociale begeleiding en de gedeelde besluitvorming cq. goede informatieverstrekking.