Standpunt Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan interval debulking bij stadium III ovariumcarcinoom

Het Zorginstituut concludeert dat Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan complete of optimale interval debulking bij vrouwen met ovariumcarcinoom stadium III voldoet aan 'de stand van wetenschap en praktijk'. Dat wil zeggen dat het als effectief kan worden beschouwd. Hierdoor valt de behandeling bij deze indicatie onder de vergoeding van het basispakket.

Achtergrond

Vanaf 2007 tot en met 2017 heeft in Nederland onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan complete of optimale interval debulking bij stadium III ovariumcarcinoom. De resultaten van dit onderzoek zijn in januari 2018 gepubliceerd. Op basis hiervan heeft de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) een positief standpunt geschreven over het toevoegen van HIPEC aan complete of optimale interval debulking bij vrouwen met stadium III ovariumcarcinoom. Tegelijkertijd heeft zij het Zorginstituut verzocht om duidelijkheid te geven over de te verzekeren status van deze interventie.

Centrale vraag

De centrale vraag van dit standpunt is of HIPEC toegevoegd aan complete of optimale interval debulking bij stadium III ovariumcarcinoom voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Is dit het geval, dan valt de interventie bij de genoemde indicatie onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Groot effect op overleving

Vanwege het grote effect op de overleving zonder dat de kans op ernstige complicaties lijkt toe te nemen, concludeert het Zorginstituut dat het toevoegen van HIPEC aan complete of optimale interval debulking voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk' bij patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom en met een goede klinische uitgangssituatie (WHO performance status 0-2), een goede nierfunctie en een normaal bloedbeeld.

Gepast gebruik

De toepassing en kwaliteit van de HIPEC behandelingen worden door de centralisatie van zorg, de afgesproken volumenormen en de toegezegde klinische registratie voldoende geborgd.