Standpunt Transcatheter aortaklepvervanging (TAVI)

Stenose (vernauwing) van de aortaklep (AS) is een veel voorkomende aandoening op hogere leeftijd. De standaardbehandeling is chirurgische klepvervanging. Een transcatheter aortaklepvervanging (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) lijkt een goed alternatief voor verzekerden die vanwege gevorderde leeftijd en comorbiditeit niet operabel zijn of een verhoogd operatierisico hebben. 
Voor deze patiënten geldt dat TAVI naar het oordeel van het Zorginstituut (voorheen CVZ), zorg conform de ´stand van de wetenschap en praktijk´ is. Voor deze verzekerden behoort TAVI tot de te verzekeren aanspraken zoals geborgd in het basispakket. Dit geldt niet voor verzekerden met ernstige AS en een weliswaar verhoogd, maar aanvaardbaar operatierisico.

Indicatieprotocol

Het onderscheid tussen operabele en inoperabele verzekerden wordt gemaakt door de behandelaars en is afhankelijk van meerdere factoren waaronder een risicoscore en een klinische inschatting door meerdere disciplines.

De wetenschappelijke verenigingen van cardiologen en cardiochirurgen (NVVC en NVT) hebben een gezamenlijk indicatieprotocol opgesteld. Dit indicatieprotocol garandeert naar de mening van het Zorginstituut dat de indicaties voor TAVI medisch verantwoord en doelmatig zullen zijn.