Standpunt hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom

Het Zorginstituut heeft het standpunt ingenomen dat hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij niet-spierinvasief blaaswandcarcinoom niet conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ is en daarom niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt. 

Herbeoordeling

In 2019 heeft het Zorginstituut opnieuw een literatuuronderzoek verricht naar de effectiviteit van hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom. Het verrichte literatuuronderzoek geeft geen aanleiding tot herziening van het standpunt uit 2011.