Zinnige Zorg - PHARMO-rapport Spirometrie en monitoring van astma in de eerste lijn

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft PHARMO de inzet van spirometrie en monitoring door huisartsen in kaart gebracht bij mensen met astma. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Astma’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.

Doel onderzoek

Een spirometer is een apparaat dat de longfunctie meet. In deze studie is onderzocht hoe vaak huisartsen spirometrie gebruiken bij het stellen van de diagnose astma. Ook is onderzocht hoe huisartsen het ziekteverloop bij astmapatiënten volgen. Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

  1. een vragenlijstonderzoek onder huisartsenpraktijken en één onder zorggroepen;
  2. een data-onderzoek via het PHARMO-datanetwerk (3,5 miljoen patiënten) met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen.

Resultaten onderzoek

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • Huisartsen doen weinig spirometrisch onderzoek. Bij maar 10% van de astmapatiënten wees de uitslag van de spirometrie op astma.
  • Bijna alle huisartsenpraktijken in het onderzoek hebben scholing gevolgd om spirometrie uit te voeren.
  • Er is ruimte voor verbetering bij het ijken, controleren op temperatuur en luchtvochtigheid en reinigen van de spirometer.
  • Bij de monitoring van astmapatiënten is ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld bij controle op astmaklachten, medicatie- en inhalatiecheck en inzet van spirometrie.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met astma

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met astma. De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement. De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-traject:

1.    Spirometrie en monitoring van astma in de eerste lijn.
2.    Huisartsenzorg aan patiënten met astma.
3.    Nut van FeNO bij de diagnostiek en behandeling van specifieke groepen astmapatiënten.