Zinnige Zorg - Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met obstructieve slaapapneu (OSA). De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu'. Het verbetersignalement stelt effectieve OSA-zorg die in het basispakket zit niet ter discussie.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond obstructieve slaapapneu

De zorg voor mensen met OSA kan worden verbeterd door:

  • ervoor te zorgen dat professionals OSA-klachten eerder herkennen;
  • onderzoek te doen naar het klinisch nut van de slaapendoscopie, een onderzoek dat onder narcose plaatsvindt in het ziekenhuis;
  • het verbeteren van de wijze waarop ziekenhuizen hun OSA-zorg organiseren, met kwaliteitscriteria waaraan zorg moet voldoen;
  • het updaten van patiënteninformatie op basis van de huidige, wetenschappelijke inzichten en er ook voor te zorgen dat zulke informatie eenvoudiger te begrijpen is.

Door deze verbeteringen, waarmee zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars aan de slag gaan, zullen mensen met OSA:

  • minder lang met hun klachten rondlopen;
  • alleen een slaapendoscopie ondergaan als het echt nodig is;
  • in alle ziekenhuizen op dezelfde manier een passende OSA-behandeling kunnen krijgen;
  • niet onnodig lang doorgaan met hulpmiddelen als die niet blijken te werken;
  • beschikken over actueel voorlichtingsmateriaal en keuze-informatie om samen met de arts de best passende behandeling te kiezen.
Infographic Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met obstructieve slaapapneu (OSA)

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterpunten gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut zal de voortgang monitoren en evalueren en hierover rapporteren aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

2 standpunten Zorginstituut

De analyses van het verbetersignalement zijn aanleiding voor het Zorginstituut om 2 zogeheten standpunten in te nemen, namelijk over:
1.    de polysomnografie;
2.    de behandeling van mensen zonder OSA-klachten, maar met een hoge bloeddruk of hartritmestoornissen.
Met zijn standpunten wil het Zorginstituut de vraag beantwoorden of deze beide zorgvormen voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, oftewel of ze effectief genoeg zijn om in het basispakket te blijven als vergoede zorg. Het verbetersignalement stelt effectieve OSA-zorg die in het basispakket zit verder niet ter discussie.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.