Resultaten eerste tussenevaluatie van het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® bij COPD

In 2017 en in 2018 heeft het Zorginstituut de GVS-adviezen over Trimbow® en Trelegy Ellipta® uitgebracht. Het Zorginstituut volgt het gebruik van Trimbow® en Trelegy Ellipta® bij COPD.

Resultaten eerste tussenevaluatie

De conclusie van de eerste tussenmeting is dat in het jaar 2018 het aantal COPD-patiënten dat ICS plus LABA plus LAMA gebruikt, ofwel als afzonderlijke geneesmiddelen ofwel als combinatiepreparaten, niet is toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Op basis hiervan is de voorlopige conclusie dat er geen signalen zijn van ongepast gebruik van deze geneesmiddelen.