Zinnige Zorg - Rapport Richtlijnanalyse en literatuurreview longrevalidatie

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft Panaxea in samenwerking met Zorgvuldig Advies een onderzoek uitgevoerd. Het betreft een richtlijnenonderzoek en analyse van wetenschappelijk bewijs naar de effectiviteit van longrevalidatie bij COPD. Het doel is om inzicht te krijgen in de
aanbevelingen voor verwijzing naar multidisciplinaire longrevalidatie en in het effect van longrevalidatie voor COPD-patiënten. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase COPD, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.