Zinnige Zorg - Rapport Digitale COPD-zorg in Nederland

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft het Leids Universitair Centrum (LUMC) in samenwerking met de Long Alliantie Nederland (LAN) een inventariserend onderzoek uitgevoerd. Het betreft het gebruik van e-health instrumenten, technologie├źn en applicaties in de Nederlandse COPD-zorg. Het doel is om een overzicht en beoordeling te geven van alle e-health-toepassingen in de Nederlandse COPD-zorg. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase COPD, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.