Zinnige Zorg - Cochrane-rapport Effectiviteit van behandeling asymptomatische OSA bij comorbiditeit

In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland gekeken naar de aanbevelingen en onderbouwing in nationale en internationale richtlijnen en vervolgens een eigen systematische review uitgevoerd naar de effectiviteit van behandeling van asymptomatisch OSA bij comorbiditeit. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Slaapapneu', een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Resultaten onderzoek

In de recent herziene multidisciplinaire richtlijn OSA wordt geadviseerd om diagnostiek en behandeling voor OSA te overwegen bij patiënten met hypertensie of atriumfibrilleren, ook bij afwezigheid van OSA-geassocieerde klachten. Er zijn jaarlijks 123.000 nieuwe patiënten met atriumfibrilleren en 167.000 nieuwe patiënten met hypertensie. Het gaat dus potentieel om een aanzienlijke groep patiënten die volgens de OSA-richtlijn ook in aanmerking gaan komen voor OSA-zorg, zonder dat er een directe aanleiding voor is. Uit de systematische review blijkt, dat we niet weten of deze groep patiënten baat heeft bij OSA-zorg. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de aanname dat deze zorg effectief is en gezondheidswinst oplevert. Er is ook geen bewijs voor het tegendeel.

Zinnige Zorg-project ‘Slaapapneu’

In het Zinnige Zorg-project ‘Slaapapneu’ onderzoekt en onderbouwt het Zorginstituut samen met betrokken partijen waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject van mensen met slaapapneu.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Effectiviteit van behandeling asymptomatische OSA bij comorbiditeit.
  2. Klinisch nut van diagnostische tests bij verdenking op OSA.
  3. Effectieve meerwaarde van eHealth-interventies bij OSA-behandeling.