Samengevoegde toelichting Subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 en 2022

In dit document vindt u een algemene toelichting op de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Ook lichten we de specifieke inhoudelijke criteria voor 2022 toe. Aangezien de regeling voor 2022 een wijziging is op de regeling van 2021, is voor de leesbaarheid een gecombineerde toelichting geschreven. Deze kan gebruikt worden bij het aanvragen van subsidie voor 2022.