Projectplan aanspraak fysio- en oefentherapie

Op deze pagina vindt u het plan van aanpak ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’. Dit plan van aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met de beroepsgroepen fysio- en oefentherapie (KNGF, SKF en VvOCM), de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit projectplan beschrijft op hoofdlijnen hoe we kunnen komen tot een andere vormgeving van de aanspraak eerstelijns fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering. Aanleiding is de adviesaanvraag van 15 november 2021 van de minister van VWS aan het Zorginstituut over fysio- en oefentherapie.