Bijlage 5 lekensamenvatting uitgewerkte subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken om een Nederlandse samenvatting te maken voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.