Bijlage 4 verplichtingen uitgewerkte subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken voor uw verklaring dat u voldoet aan de verplichtingen zoals vermeld in de regeling. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.