Bijlage 3 marktfalen uitgewerkte subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken om de extra vragen rondom marktfalen toe te lichten voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.