Zinnige Zorg - Nivel-factsheet huisartsenzorg aan patiënten met astma

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft het Nivel het zorggebruik kaart gebracht van mensen met astma. Het betreft zorg in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Het onderzoek maakt deel uit van de verdiepingsfase 'Astma’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit factsheet worden de resultaten gepresenteerd.

Verdiepingsfase Zinnige Zorg voor mensen met astma

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met astma. De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en de daaruit resulterende verbetermogelijkheden van het zorgtraject worden vastgelegd in een verbetersignalement. De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-traject:

1.    Spirometrie en monitoring van astma in de eerste lijn.
2.    Huisartsenzorg aan patiënten met astma.
3.    Nut van FeNO bij de diagnostiek en behandeling van specifieke groepen astmapatiënten.