Oncologie Up-To-Date - Regie op registers: leren van iedere patiënt voor optimaal pakketbeheer

Zorginstituut Nederland kreeg van het ministerie van VWS de opdracht te komen tot gegevensverzamelingen die ten minste beantwoorden aan de informatiebehoefte vanuit pakketbeheer voor dure geneesmiddelen. Hiertoe ontstond het project Regie op Registers dat de al bestaande registraties moet stroomlijnen, zodat dure geneesmiddelen in de toekomst uitsluitend worden ingezet bij patiënten bij wie deze behandeling effectief is. Prof. dr. Miriam Koopman (hoofdonderzoeker van het Prospectief Landelijk CRC Cohort en voorzitter van de Dutch Colorectal Cancer Group, UMC Utrecht), Geraldine Vink (programmamanager PLCRC) en Anke ter Horst (projectleider Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen) zijn actief betrokken bij de eerste casestudie, die in december binnen dit project van start is gegaan.

In dit interview met magazine 'Oncologie Up-To-Date' vertellen zij over deze eerste casestudie.