Bijlage 1a begroting projectidee Subsidieregeling veelbelovende zorg

Bij het indienen van een projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg moet bijgaande begroting worden ingevuld. U moet uw projectidee indienen via ProjectNet van ZonMw.

Sluitingsdatum voor het indienen van een projectidee is: dinsdag 22 september 2020 vóór 14.00 uur.