Promotieonderzoeken

Om een sterke relatie met de academische wereld te hebben, biedt het Zorginstituut de mogelijkheid tot het doen van promotieonderzoek. Deze onderzoeken zijn gekoppeld aan een van onze Leerstoelen (Rotterdam of Tilburg) of via de academische werkplaats. Ook zijn er promovendi in dienst bij het Zorginstituut. Hieronder volgt een lijst met promotieonderzoeken die nu lopen. Het Zorginstituut heeft 4 onderzoeksprioriteiten benoemd in het meerjaren onderzoeksprogramma. Bij de promotieonderzoeken is aangegeven bij welke van de 4 onderzoeksprioriteiten deze aansluiten.