Bijlage 2 marktfalen Projectidee veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken om de extra vragen rondom marktfalen toe te lichten voor het Projectidee voor de Subsidieregeling Veelbelovende zorg. U moet uw projectidee indienen via ProjectNet van ZonMw.