Kopjes bij aanvraagformulier uitgewerkte subsidieaanvraag veelbelovende zorg

In dit document vindt u de 'Kopjes' die u kunt gebruiken bij het schrijven van uw uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw uitgewerkte subsidieaanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.