Bijlage 5 intentieverklaring deelnemende centra Subsidieaanvraag veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken voor de intentieverklaringen van deelnemende centra voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.