Bijlage 4 verplichtingen Subsidieaanvraag veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken voor uw verklaring dat u te voldoet aan de verplichtingen zoals vermeld in de regeling. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.