Bijlage 3 Nederlandse lekensamenvatting Subsidieaanvraag veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken om een Nederlandse samenvatting te maken voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.