Bijlage 1b begroting en informatie over marktfalen Projectidee

Dit document moet u gebruiken om de extra vragen rondom de begroting en marktfalen toe te lichten voor het Projectidee voor de Subsidieregeling Veelbelovende zorg. U moet uw projectidee indienen via ProjectNet van ZonMw.

Zie ook