Model kwaliteitsstatuut ggz

Dit is versie 1.1 van het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen: generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet.