Interviewserie: Good Practices in de langdurige zorg

Hoe kunnen we 'good practices' een groter bereik geven? Het Zorginstituut vroeg het aan diverse organisaties in de langdurige zorg. 'Good practices worden in Kwaliteitsstandaarden vaak als voorbeeld genoemd maar worden daarmee niet gelijk ook toegepast. We vroegen daarom of het helpt om 'good practices' te koppelen aan Kwaliteitsstandaarden.
 

Uitwisseling van kennis tussen organisaties heeft in de Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg een belangrijke rol. Daarom verkenden we ook de mogelijkheden die leernetwerken bieden.
Wil je niks missen? Abonneer je dan op de themapagina Kwaliteit Langdurige Zorg van Zorginstituut Nederland op LinkedIn.

Het project 'Good Practices in de langdurige zorg'

Vanaf 2013 tot 2018 liep bij het Zorginstituut het project 'Good Practices in de langdurige zorg'. In dit project stimuleerde het Zorginstituut ontwikkelaars van 'good practices' om hun praktijkvoorbeelden aan te melden voor de kwaliteitsbibliotheek op de website Zorginzicht.

Op de websites van Vilans en Trimbos (erkende interventies ggz) vindt u een overzicht van erkende interventies.