Uitkomsten bespreking patient journeys landelijk Kwaliteitskader Spoedzorg - samenvattend overzicht

Dit document bevat een samenvattend overzicht van de uitkomsten bespreking patient journeys landelijk Kwaliteitskader Spoedzorg. Dit document dient, tezamen met andere beschikbare rapporten, als opstap voor het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorg door de 12 landelijke partijen.