Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling

De leidraad dient om de kwaliteit van leven en van zorg te bevorderen vanuit de vraag van een verpleeghuisbewoner en is primair bedoeld voor de teams rondom de bewoner. Het resultaat van het gebruik van de leidraad is een op de zorgvraag afgestemde personeelssamenstelling met ruimte voor professionele normen en waarden, waardoor een veilige en prettige woonomgeving ontstaat.