Stand van zaken Zinnige Zorg voor mensen met astma - juli 2018

Zorginstituut Nederland heeft in juli 2018 alle betrokken en belanghebbende partijen een 'update' toegestuurd over de actuele stand van zaken van het Zinnige Zorg-project voor mensen met astma.