Stand van zaken Zinnige Zorg traject voor mensen met COPD maart 2018

Zorginstituut Nederland heeft in maart 2018 alle belanghebbende partijen een 'update' toegestuurd over de actuele stand van zaken van het Zinnige Zorg traject voor mensen met chronisch obstructieve longziekte (COPD).