Regie op registraties voor dure geneesmiddelen - Artikel Zorginstituut Magazine april 2020

Minister Bruins (VWS) heeft het Zorginstituut gevraagd de regie te nemen om meer uniforme registraties voor dure geneesmiddelen tot stand te brengen. Anke ter Horst is sinds 1 januari projectleider van het project ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’. Ze krijgt energie van ingewikkelde trajecten met veel stakeholders. “Ik hoop dat alle partijen hun  verantwoordelijkheid kunnen nemen en actief meedoen.”
In het Zorginstituut Magazine geeft Ter Horst een toelichting op het project.