Samen beslissen en gepast gebruik bij elkaar brengen - Artikel Zorginstituut Magazine november 2019

Prof.dr. Diana Delnoij is bijzonder hoogleraar ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is gevestigd door het Zorginstituut, waar Delnoij hoofd is van de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken. Op 11 oktober 2019 sprak zij haar oratie uit.
In het Zorginstituut Magazine licht Delnoij toe wat zij in de komende jaren met de Leerstoel hoopt te bereiken.