Aanvraagformulier voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Voor het aanvragen van een voorwaardelijke toelating voor weesgeneesmiddelen, conditionals of exceptionals, moet bijgaand formulier ingevuld worden.

Aanvragen

Het volledig ingevuld aanvraagformulier kan per e-mail worden gestuurd naar: VTgeneesmiddelen@zinl.nl.

Bij het indienen van een dossier voor voorwaardelijke toelating moet aan de voorwaarden worden voldaan die beschreven staan in het document 'Dossiereisen aanvraag voor voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals'.

De volledige procedure staat beschreven in het document ' Procedure voor het starten van een voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen conditionals exceptionals'.