Projectbrief adviesaanvraag fysio- en oefentherapie

Op deze pagina vindt u de projectbrief naar aanleiding van de adviesaanvraag van de minister van VWS over fysio- en oefentherapie van 15 november 2021. De verwachting is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan leveren aan de beweging naar passende zorg. De minister vraagt het Zorginstituut daarom nu uit te werken wat Passende zorg betekent voor fysio- en oefentherapie. Ook vraagt de minister een advies over welke onderdelen van de fysio- en oefentherapie onder welke voorwaarden vergoed zouden moeten worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit projectplan gaat in op de gevraagde adviezen, onze aanpak en de globale tijdsplanning.