Informatiebrief over Subsidieregeling anonieme e-mental health 2020

Informatiebrief over de voorgenomen wijzigingen in de subsidieregeling anonieme e-mental health per 1 januari 2020 en de aanvraagprocedure.