Stand van zaken rapport Zorgclustermodel GGZ (deel 2)

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut eind 2017 advies uitgebracht over het nieuwe bekostigingsmodel GGZ. Eind 2018 zou het Zorginstituut een definitief oordeel over het Zorgclustermodel geven. Dit onder de voorwaarde dat wij tijdig zouden beschikken over relevante pilotgegevens uit de koplopersinstellingen en een (concept)eindversie van het Zorgclustermodel. Eind 2018 konden wij echter nog niet beschikken over deze gegevens. Besluitvorming over de toekomst van het Zorgclustermodel zal plaatsvinden op basis van de (tussen)evaluatie van de pilotgegevens. In bijgaande brief informeren wij de Staatssecretaris van VWS over onze werkzaamheden tot nu toe.