Stand van zaken Zinnige Zorg implementatiefase: Verbetersignalement zorg in laatste levensfase voor mensen met longkanker of darmkanker

Deze brief is gericht aan partijen die zich bezighouden met de zorg voor mensen in laatste levensfase met longkanker of darmkanker. Het Zorginstituut informeert hen over de de stand van zaken van de verbeteracties uit het Zinnige Zorg project.
Het traject zit inmiddels in de implementatiefase. Dit houdt in dat de betrokken partijen de verbeteringen aan het doorvoeren zijn die beschreven staan in het 'Verbetersignalement zorg in laatste levensfase voor mensen met longkanker of darmkanker'.