Samenstelling commissie geboortezorg Kwaliteitsraad

Omdat het cruciaal is dat de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg snel en volledig wordt ingevoerd heeft het Zorginstituut de Kwaliteitsraad de opdracht gegeven om de indicatorenset Integrale Geboortezorg op te stellen. Hiervoor stelt de Kwaliteitsraad een expertcommissie in.