Doorzettingsmacht Verpleeghuiszorg

Het Zorginstituut heeft op 3 oktober 2016 zijn wettelijke doorzettingsmacht ingezet in de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten verpleeghuiszorg.

Het gaat om de volgende kwaliteitsdocumenten:

  • de Leidraad verantwoorde personeel samenstelling verpleeghuis; en
  • het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (de basisveiligheid verpleeghuiszorg zal daarvan integraal onderdeel uitmaken).

Streefdatum

Daarmee ligt de inhoudelijke regie en de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten verpleeghuiszorg bij de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut, dat ernaar streeft om per 1 januari 2017 een eerste kwaliteitskader op te leveren.