Advies Kwaliteitsraad Passende Zorg

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft de Kwaliteitsraad gevraagd een dialoogbijeenkomst Passende Zorg te organiseren en het Zorginstituut te adviseren over de vervolgstappen van de beweging Passende Zorg. De Kwaliteitsraad heeft naar aanleiding van dat verzoek het Advies Passende Zorg opgesteld. Dit advies beschrijft welke vervolgstappen nodig en gewenst zijn om passende zorg in de praktijk te stimuleren.

Dialoog Passende Zorg

Om een breed gedragen advies te kunnen schrijven, heeft de Kwaliteitsraad begin juni 2021 een dialoogbijeenkomst gehouden. Aan die bijeenkomst namen meer dan 100 zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders van zorgorganisaties en zorgverzekeraars deel. Mede dankzij hun waardevolle input is dit een rijk advies geworden, met concrete aangrijpingspunten om de beweging naar passende zorg in de praktijk in gang te kunnen zetten.

Het advies van de Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad ziet passende zorg als een gezamenlijke en lerende beweging, waaraan mensen en hun organisaties met hart en ziel bijdragen. De Kwaliteitsraad ziet in die beweging een belangrijke rol voor het Zorginstituut en geeft een aantal aandachtspunten en adviezen mee. Meer dan ooit is de tijd nu rijp om aan de slag te gaan met het toekomstbestendig maken van de Nederlandse gezondheidszorg.