Pakketadvies Kraamzorg - Verzekerd van een goed begin?

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om kraamzorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te handhaven. Daarnaast adviseert het Zorginstituut om de inhoud en omvang van de kraamzorg beter af te stemmen op de individuele behoefte van de verzekerde. Als onderdeel hiervan zou de beroepsgroep het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) moeten actualiseren. Naar aanleiding van het rapport ‘Kraamzorg: verzekerd van een goed begin?’ zal het Zorginstituut de ontwikkelingen rondom de actualisatie van het LIP de komende jaren blijven volgen. Daarnaast volgt het Zorginstituut de trend in het aantal uren kraamzorg dat aan verzekerden wordt geleverd.