Geriatrische revalidatiezorg, advies over verbetering van de toegang

De toegang tot geriatrische revalidatiezorg (GRZ) zou kunnen worden verbeterd door deze zorg voor een specifieke patiëntengroep ook toegankelijk te maken zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf. Namelijk als er sprake is van een acuut opgetreden aandoening die, ook acuut, leidt tot stoornissen in de mobiliteit en/of achteruitgang in de zelfredzaamheid. Het vaststellen van de oorzaak daarvan is bij uitstek het werkterrein van de klinisch-geriater en/of de internist ouderengeneeskunde.