Toetsing kwaliteitsstandaarden GGZ

Op de wettelijke Meerjarenagenda van het Zorginstituut staan 45 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met als uiterste opleverdatum 1 juni 2019.

Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 geestelijke gezondheidsakkoord

De ontwikkeling van de kwaliteitstandaarden zijn onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 geestelijke gezondheidsakkoord dat in het teken staat van zorg op de juiste plek, terugdringen van de wachttijden, veranderingen op de arbeidsmarkt en verminderen van de regeldruk.

Bij de 45 nieuwe kwaliteitsstandaarden gaat het om:

 • 18 zorgstandaarden. Hierin staat beschreven wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Dit vanuit het perspectief van de patiënt voor de hele patiëntreis.
 • 25 generieke modules. Hierin staan zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische stoornissen of somatische  aandoeningen.

Met de kwaliteitsstandaarden wordt minstens 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen gedekt.

30 standaarden opgenomen in Register

Op 1 juni 2019 heeft Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa) namens betrokken partijen in de GGZ 34 kwaliteitsstandaarden voorgedragen aan Zorginstituut Nederland voor opname in het openbaar Register.

Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsstandaarden getoetst aan het Toetsingskader. Daarbij vraagt het Zorginstituut partijen in de zorg te onderbouwen wat de implicaties van de kwaliteitsstandaard betekenen voor de doelmatigheid en handhaafbaarheid. Daarnaast toetst het Zorginstituut risicogericht op substantiële meerkosten die het gevolg kunnen zijn van invoering van een kwaliteitsstandaard. Mocht het nodig zijn, dan zal het Zorginstituut de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om advies vragen over de eventuele budgetimpact en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden. Deze taak van het Zorginstituut is geformuleerd in de interim-brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alle 34 standaarden voldoen aan het toetsingskader van het Zorginstituut. 4 van de 34 standaarden voldoen daarnaast aan de criteria voor eventuele substantiële meerkosten. Dat betekent dat 30 kwaliteitsstandaarden vanaf medio juli 2019 in het Register worden opgenomen.

Daarnaast heeft Akwa het Zorginstituut verzocht om uitstel te verlenen voor 10 zorgstandaarden. Het Zorginstituut gaat in gesprek met betrokkenen partijen om per standaard te onderzoeken wat hiervoor de meest geschikte route is.

Kijk voor meer informatie op de website Zorginzicht - GGZ programma netwerk kwaliteitsontwikkeling

Voor informatie

Contactpersoon: Paul de Beer
E-mail: PBeer@zinl.nl
Telefoon: 06 - 20 17 03 31

Planning

Plaatsing op de Meerjarenagenda 28-09-2015
Uiterste opleverdatum 01-06-2019

Het Zorginstituut streeft ernaar de toetsing binnen 3 maanden na de oplevering af te ronden.

Betrokken partijen

Coördinerende partij

Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa)

Andere betrokken partijen

 • Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijke Huisartsenvereniging (LHV)
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz)
 • Landelijke vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Platform MEER GGZ
 • Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Voor elke kwaliteitsstandaard worden er aanvullende relevante partijen geraadpleegd.