Standpunt tolkvoorziening voor anderstaligen in de geneeskundige GGZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Zorginstituut gevraagd een standpunt in te nemen over de vergoeding van tolkkosten voor behandeling van vluchtelingen met complexe en langdurende psychotraumaklachten, vaak als gevolg van een oorlog of ander gewapend conflict.

Kunnen tolkkosten voor anderstaligen worden vergoed vanuit de Zvw?

In 2012 heeft de regering de Landelijke subsidieregeling tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg afgeschaft. De impact van dit besluit was groot. Door de absentie van een toereikende taaltolkvergoeding weigeren steeds meer GGZ‑instellingen anderstaligen te behandelen, omdat zij de kosten daarvan niet kunnen opbrengen. Een gevolg hiervan is dat getraumatiseerde vluchtelingen niet of onvoldoende worden behandeld en er extreme wachtlijsten zijn ontstaan bij instellingen die nog wel willen behandelen. Deze instellingen kunnen zich de alsmaar oplopende tolkkosten niet langer permitteren en zien zich gedwongen het behandelaanbod aan deze doelgroep te stoppen. In onze duiding zullen wij de vraag beantwoorden of de noodzakelijke tolkkosten voor de behandeling van vluchtelingen met psychotraumaklachten kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering (Zvw).

Voor informatie

Liselotte Visser
E-mail: LVisser@zinl.nl

Planning

Planning tot aan de publicatie van het standpunt

Start dossier

augustus 2019
Verkenning problematiek september t/m december 2019
Consultatie relevante partijen januari 2020
Publicatie maart 2020

Betrokken partijen

 • GGZ Nederland
 • Platform Meer GGZ
 • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beroepsverenigingen:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)